Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie rondom de Multicycle Matchmaker actie.

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Multicycle Matchmaker actie, die Multicycle B.V., gevestigd te Ulft, organiseert vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

 1. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een inschrijving heeft gedaan voor de nieuwsbrief van Multicycle aan het einde van de fietstest. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

 

 1. Multicycle kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 

 1. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Multicycle via 0315 - 695 695 of per e-mail via info@multicycle.nl. U ontvangt zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail een reactie.

 

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2 Speelwijze

 1. De actie werkt als volgt:
 • Vul de fietstest in op multicycle.nl/matchmaker en zie het resultaat
 • Schrijf u met uw voornaam, achternaam en emailadres in voor de nieuwsbrief van Multicycle

 

Artikel 3 Prijzen

 1. Het prijzenpakket bestaat uit één Multicycle fiets. Dit kan een e-bike of toerfiets zijn. De fiets die uiteindelijk wordt verloot, is afhankelijk van het resultaat van de winnaar.

 

 1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 

Artikel 4 Deelname

 1. Iedere deelnemer kan per e-mailadres maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

 

 1. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

 

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. Medewerkers van Multicycle en haar partners zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden in deze Actievoorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

Artikel 5 Uitslag

 1. De winnaar worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Ook wordt op de Facebook-pagina, de Twitter-pagina en de Instagram-pagina van Multicycle de winnaar bekend gemaakt.

 

Artikel 6 Gebruik gegevens

 

 1. De persoonsgegevens die in het kader van winactie wordt verkregen, worden alleen gebruikt door Multicycle voor de desbetreffende actie en de nieuwsbrief en worden niet verstrekt aan derden.

 

 1. Multicycle handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

 1. Multicycle zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

 

 1. Door deelname aan de actie geeft de deelnemer Multicycle toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de winactie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars, en het ontvangen van de nieuwsbrief van Multicycle.